imgsersa1

El GRUP COOPERATIU SERSA neix el gener de 2010 amb l’objectiu de compartir sinèrgies, d’aprofitar economies d’escala i, en definitiva, per recolzar-se mútuament dins el territori en el que s’està treballant actualment i per expandir-se. EL GRUP COOPERATIU SERSA tè la voluntat de poder sumar altres socis amb els que es comparteixi filosofia, qualitat, R.S.E., etc.

La cooperativa en cap és SERSA SCCL que va néixer a Girona l’any 1987 per la prestació de Serveis Socials. Des dels inicis forma part de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i de la Sectorial d’Iniciativa Social de la mateixa. A partir del 1989 es van obrint noves delegacions per respondre a les demandes del mercat laboral i dels serveis i, el mateix any es crea una estructura especialitzada en formació, concretament en l’ensenyament teoricopràctic pel treball socio-sanitari i geriàtric: SERSA FORMACIÓ. És des de SERSA FORMACIÓ que s´impulsa, en el primer trimestre del 2013, dues noves cooperatives amb l’objectiu de facilitar l´autoinserció del alumnes del certificats de profesionalitat, COPERHABITAT SCCL pels alumnes dels cursos de Treball Domèstic y SERPROAS SCCL pels alumnes dels certificats de professionalitat d’atenció socio-sanitària de persones al domicili i d’atenció socio-sanitària de persones dependents en institucions socials. SERSA es soci colaborador en els dos casos.

mans jpg

Actualment SERSA compta amb 128 treballadors/res (octubre 2013) i a l’exercici 2012 es van facturar 2.620.490 €, pagant 467.936 € de Seguretat Social i 84.880´86 € d’IRPF, tenint com a clients a nombroses entitats públiques (ajuntaments i altres organismes públics…) i privades.

Davant de cada àrea i/o servei i a cada comarca i/o zona geogràfica hi ha professionals (referents tècnics) amb l’objectiu general de desenvolupar una gestió de qualitat. Així, SERSA és la primera entitat de Catalunya en obtenir el Certificat de Qualitat ISO 9001/2000 en atenció domiciliària (abril 2003).

Al novembre de 2007 SERSA obté la certificació per part de l’Agrupació de Desenvolupament RSE.Coop, per implantar polítiques de responsabilitat social empresarial en els àmbits de la gestió econò, ambiental i social en el marc del programa RSE.Coop de la Iniciativa Comunitària Equal II.

Restem a la seva disposició. Salutacions cordials,

Josep Moreno Martin (President Consell Rector)

 

Consulta la nostra memòria online 

Captura